Latest Posts

0

Trò chơi tập thể trong nhà

Trò chơi tập thể trong nhà? Việc tổ chức các trò chơi tập thể trong nhà mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, nó
0

Mãi mãi tuổi 20 Xác định phương thức biểu đạt

Mãi mãi tuổi 20 của tác giả Nguyễn Văn Thạc là có lẽ tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong gia tài văn
0

Đọc hiểu Mãi mãi tuổi 20 Nhìn những ngọn núi xanh xa xa

Hơn 40 năm về trước, có một người chiến sĩ mang tên Nguyễn Văn Thạc đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20. Người
0

Nội dung cuốn sách Mãi mãi tuổi 20

Mãi mãi tuổi hai mươi được biết là tên biên tập cuốn Nhật ký chép tay “Chuyện đời” của tác giả Nguyễn Văn Thạc.