Ngày vào đoàn của học sinh? Hôm nay, Blog mãi mãi tuổi 20 xin chia sẻ thông tin về ngày thành lập đoàn cho các bạn trẻ chưa biết được rõ nhé. Được vào đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh v à được rèn luyện trong môi trường này là một trong những niềm vinh dự và tự […]