Ngày vào đoàn của học sinh là ngày nào

Ngày vào đoàn của học sinh?

Hôm nay, Blog mãi mãi tuổi 20 xin chia sẻ thông tin về ngày thành lập đoàn cho các bạn trẻ chưa biết được rõ nhé. Được vào đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh v à được rèn luyện trong môi trường này là một trong những niềm vinh dự và tự hào của các bạn tuổi thanh niên. Đây là cột mốc đánh dấu sự tiến bộ của bản thân, lý tưởng lớn mà mình đã lựa chọn để rèn luyện, để trưởng thành hơn trong cuộc sống. Ngày kết nạp Đoàn viên có ý nghĩa quan trọng đối với từng thành viên. Nhiều người thắc mắc ngày vào đoàn của học sinh hiện nay vào ngày nào?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào 26/3/1931

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được xem như là một tổ chức chính trị – xã hội lớn của thanh niên Việt Nam, là môi trường đạo tạo nhân tài cho tương lai, tổ chức này dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và học tập rèn luyện.
Cuối tháng 3 năm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã tiến hành triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 2 tại Sài Gòn, tổng bí thư Trần Phú làm chủ tọa.Tại Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cấp bách, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng, đề cao vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng,… Từ đó, đã đề ra quyết định “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn”, các tổ chức Đảng ở các địa phương cần quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên.

le ket nap doan vien
Ảnh: Ngày lễ kết nạp Đoàn viên mới

Và Đoàn TNCS Đông Dương ra đời như thế. Tổ chức này đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với nhiều tên gọi khác nhau như Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động. Bây giờ đây là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đoàn (23 – 25/5/1961), Đoàn đã lấy ngày 26/3 làm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.
Ngày vào đoàn của học sinh hiện nay là ngày mấy?
Như đã nói ở trên, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 26/3/1931. Thông thường, các Chi đoàn trường THCS sẽ tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho các em học sinh vào ngày lễ kỷ niệm 26/3 của năm hiện hành. Ví dụ như ngày 26/3/2020, ngày 26/3/2021,…Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những đơn vị tổ chức lễ kết nạp đoàn cho các đoàn viên tùy thuộc vào sự lựa chọn mốc thời gian của thủ trưởng đơn vị.
Việc kết nạp đoàn của học sinh ngày mấy không quan trọng, quan trọng là khi đã kết nạp đoàn viên, bạn phải thấy được ý nghĩa của chiếc huy hiệu, tích cực học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành một đoàn viên giỏi, gương mẫu trong tập thể, cộng đồng.

Ý nghĩa lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức

Việc kết nạp đoàn viên được thực hiện với ý nghĩa thiết thực. Theo đó, kết nạp đoàn viên tạo điều kiện thuận lợi để các chi đoàn, liên chi đoàn, đoàn trường thực hiện tốt, đầy đủ quy trình tổ chức lễ kết nạp, tạo được ấn tượng tốt đẹp của đoàn viên mới với tổ chức đoàn thể. Buổi lễ kết nạp đoàn viên mới thường diễn ra ngắn gọn, đúng thủ tục, không qua loa đại khái, nhưng cũng không được nhàm chán.

Quy trình lễ kết nạp đoàn viên bạn có thể tham khảo

– Văn nghệ chào mừng đại biểu, các bạn thanh niên
– Chào cờ, sau đó hát quốc ca, rồi tới hát Đoàn ca.
– Người chương trình tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu cấp trên, đại diện chi đoàn bạn tham dư.
– Bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn sẽ tiến hành báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới dựa trên những tóm tắt ngắn gọn về quá trình rèn luyện, phấn đấu, ưu điểm và hạn chế của đoàn viên sắp kết nạp. Sau đó sẽ đọc nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao Thẻ đoàn của Đoàn cấp trên. Người được kết nạp đứng lên.
– Đại diện của Đảng hoặc Đoàn cấp trên trao quyết định, Thẻ đoàn viên và Huy hiệu cho các đồng chí đoàn viên mới. Trong trường hợp không có cấp ủy đảng và đoàn cấp trên cùng dự thì bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn thực hiện.

sinh hoat doan
Ảnh minh họa: Một buổi sinh hoạt Đoàn

Đoàn viên mới đọc lời hứa, cụ thể như sau:

“Được vinh dự trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa:
1. Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
3. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
4. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên. Xin hứa!” Theo tinhdoanquangtri.gov.vn

– Người giới thiệu thanh niên(trở thành Đoàn viên) vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.
– Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu (nếu có)
– Ban Chấp hành chi đoàn giao nhiệm vụ.
– Chào cờ bế mạc.

Như vậy chúng tôi vừa giới thiệu về ngày thành lập đoàn thanh niên vào 26/03/1931 và một số thông tin như quy trình kết nạp Đoàn viên. Mong các bạn ghi nhớ ngày trọng đại này nhé

Tổng hợp nhiều nguồn

 

 

Leave a Reply