Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sài Gòn hay tất cả những tỉnh thành khác không khó để chúng ta có thể bắt gặp