Trên địa bàn tỉnh Bình Dương khi nghe đến dòng sản phẩm giẻ lau hay vải lau công ngiệp Bình Dương đã không còn