Author Archive

0

Nội dung cuốn sách Mãi mãi tuổi 20

Mãi mãi tuổi hai mươi được biết là tên biên tập cuốn Nhật ký chép tay “Chuyện đời” của tác giả Nguyễn Văn Thạc.
0

Những tuổi 20 làm sao không tiếc Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc

“Những tuổi 20 làm sao không tiếc/Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc”- Đây là những vần thơ đầy ý nghĩa
0

Tuổi 20 với tổ quốc

“Tuổi hai mươi làm sao không khỏi tiếc/Nhưng ai cũng tiếc đời mình thì con chi cho tổ quốc”, hay “Tuổi 20 khi lẽ
0

Chúng tôi đi chẳng tiếc đời mình tuổi hai mươi làm sao không khỏi tiếc

Chúng tôi chẳng tiếc đời mình tuổi hai mươi làm sao không khỏi tiếc đó chính là lời bài thơ “Trường ca những người